SKUTKI SPOŁECZNO-EKONOMICZNE STARZENIA SIĘ SPOŁECZEŃSTWA – WYBRANE ASPEKTY - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

SKUTKI SPOŁECZNO-EKONOMICZNE STARZENIA SIĘ SPOŁECZEŃSTWA – WYBRANE ASPEKTY

Abstrakt

Druga połowa XX wieku to czas dynamicznego wzrostu odsetka ludzi starszych w społeczeństwie. Historia ludzkości pokazuje, że poszczególni jej przedstawiciele starzeli się, natomiast problem ten nie dotyczył populacji jako całość. Klasyczny cykl życia przypisany był jednostce, kiedy to struktura wiekowa ludności nie podlegała większym zmianom. Celem opracowania jest zbadanie skutków zjawiska starzenia się społeczeństwa z punktu widzenia społeczno-ekonomicznego, będącego konsekwencją zmian struktury demograficznej, które w przyszłości mogą wywierać negatywny wpływ na sytuację gospodarczą kraju. Wydłużenie przeciętnej długości życia ma wpływ na jakość życia społeczeństwa. Ma to swoje odzwierciedlenie w modelu konsumpcji, inwestycji, oszczędzania, a także decyduje o ogólnej kondycji rynku pracy oraz modelu wydatków budżetowych.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Europa Regionum strony 241 - 253,
ISSN: 1428-278X
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
MAIER M.: SKUTKI SPOŁECZNO-EKONOMICZNE STARZENIA SIĘ SPOŁECZEŃSTWA – WYBRANE ASPEKTY// Europa Regionum. -., nr. 25 (2015), s.241-253
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 90 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi