Skutki starzenia się społeczeństwa dla rynku pracy w Polsce - wybrane aspekty - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Skutki starzenia się społeczeństwa dla rynku pracy w Polsce - wybrane aspekty

Abstrakt

Na przełomie XX i XXI wieku zjawisko starzenia się ludności postrzegane jest jako dominujący proces demograficzny, który odzwierciedla się w zmianie struktury wieku ludności i wzroście liczby osób starszych w ogólnej populacji. Rynek pracy stoi zatem przed koniecznością wprowadzenia głębokich reform o charakterze społeczno-gospodarczym umożliwiających dostosowanie do nowego otoczenia demograficznego. Polityka państwa musi odnaleźć drogę optymalnego rozwoju dla starzejącego się społeczeństwa w obliczu zmieniającej się struktury ludności. Celem artykułu jest przedstawienie konsekwencji procesu starzenia się społeczeństwa na rynek pracy w Polsce. Można zatem postawić tezę, że ma to wpływ na rynek pracy zarówno z punktu widzenia popytu (zwiększające się zapotrzebowanie na zawody wspierające seniorów w codziennym funkcjonowaniu) oraz podaży (kurczące się zasoby pracy). W artykule wykorzystano dane Głównego Urzędu Statystycznego odnoszące się do sytuacji demograficznej w Polsce.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
MARKETING I RYNEK strony 511 - 520,
ISSN: 1231-7853
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Maier M.: Skutki starzenia się społeczeństwa dla rynku pracy w Polsce - wybrane aspekty// MARKETING I RYNEK. -., nr. 3 (2016), s.511-520
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 274 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi