SMART AND RESILIENT CITIES – NEW CHALLENGES FOR POLISH CITIES IN TERMS OF 2020 BUILDING ENERGY EFFICIENCY AND CLIMATE CHANGE ACTION. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

SMART AND RESILIENT CITIES – NEW CHALLENGES FOR POLISH CITIES IN TERMS OF 2020 BUILDING ENERGY EFFICIENCY AND CLIMATE CHANGE ACTION.

Abstrakt

Global climate change action along with energy efficiency optimizations are becoming increasingly pressing principles in terms of moving towards sustainable development. As a member of EU and UN Poland is also obliged to follow restricted rules concerning energy efficiency of buildings which come to force in 2020. To meet new goals, innovative approaches - like moving towards smart and resilient cities -may be required. Through literature review method this article strives to identify main Polish cities challenges related to extreme weather events and air pollution along with identifying potentials in moving towards smart and resilient cities approaches. This paper provides theoretical approach on the background of climate change and energy efficiency aspects along with critical assessment of resilient and smart cities concepts as potential solutions for Polish cities in 2020. As a method in this article, literature review, statistical data analyzes were adopted, because they allowed the most to analyze the topic and reach to objective facts.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Structure, Architecture, Landscape SAL 2018 strony 5 - 20
Język:
angielski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Kurek J.: SMART AND RESILIENT CITIES – NEW CHALLENGES FOR POLISH CITIES IN TERMS OF 2020 BUILDING ENERGY EFFICIENCY AND CLIMATE CHANGE ACTION.// STRUCTURE,ARCHITECTURE,LANDSCAPE/ Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2018, s.5-20
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 3 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi