Solid phase extraction clean up of soil and sediment extracts for the determination of various types of pollutants in a single run. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Solid phase extraction clean up of soil and sediment extracts for the determination of various types of pollutants in a single run.

Abstrakt

Opisano nową procedurę oczyszczania ekstraktów rozpuszczalnikowych (uzyskanych w trakcie obróbki próbek gleby i osadów dennych) z wykorzystaniem techniki ekstrakcji do fazy stałej. Oryginalność podejścia polega na znalezieniu takiej kombinacji sorbentów, że uzyskuje się ekstrakt przygotowany do analizy chromatograficznej na zawartość różnych typów zanieczyszczeń (polichlorowane bifenyle, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, pestycydy azoto-,fosforo- i chloroorganiczne) w jednym cyklu analitycznym. Technika została wykorzystana do badania próbek rzeczywistych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A nr 1003, strony 29 - 42,
ISSN: 0021-9673
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Dąbrowska H., Dąbrowski Ł., Biziuk M., Gaca J., Namieśnik J.: Solid phase extraction clean up of soil and sediment extracts for the determination of various types of pollutants in a single run. // JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A. -Vol. 1003., (2003), s.29-42
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 48 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi