Solid phase extraction technique - trends, opportunities and applications - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Solid phase extraction technique - trends, opportunities and applications

Abstrakt

W pracy opisano wykorzystanie ekstrakcji do fazy stałej w chemii analitycznej. Ekstrakcja do fazy stałej może być przydatna nie tylko do izolacji i wzbogacania analitów z fazy wodnej, ale również do wymiany matrycy oraz oczyszczania ekstraktu. Stosowane sorbenty są analogiczne do stosowanych w chromatografii cieczowej. Omówione zostały: mechanizmy ekstrakcji, sposoby przeprowadzania ekstrakcji (kolumienki, krążki, pipety), rodzaje sorbentów wraz z ich zastosowaniem i charakterystykami oraz zastosowanie tej techniki do oznaczania szerokiego spektrum związków organicznych (pestycydy, polichlorowane bifenyle, polichlorowane dibenzodioksyny, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne). Omówiono również połączenie technik SPE z innymi technikami. Praca zawiera obszerną bibliografię.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES nr 15, strony 677 - 690,
ISSN: 1230-1485
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Żwir-Ferenc A., Biziuk M.: Solid phase extraction technique - trends, opportunities and applications// POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES. -Vol. 15., nr. nr 5 (2006), s.677-690
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 33 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi