SOLUBILIZATION OF BENZENE, TOLUENE, AND XYLENE (BTX) IN AQUEOUS MICELLAR SOLUTIONS OF AMPHIPHILIC IMIDAZOLIUM IONIC LIQUIDS - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

SOLUBILIZATION OF BENZENE, TOLUENE, AND XYLENE (BTX) IN AQUEOUS MICELLAR SOLUTIONS OF AMPHIPHILIC IMIDAZOLIUM IONIC LIQUIDS

Abstrakt

Rozpuszczalne w wodzie ciecze jonowe wykazują aktywność powierzchniową oraz zdolność do tworzenia zorganizowanych struktur w roztworach wodnych. W pracy przedstawiono zdolność wodnych układów micelarnych chlorków 1-alkilo-3-metyloimidazoliowych do zwiększania rozpuszczalności węglowodorów aromatycznych – benzenu, toluenu i ksylenu. Zaobserwowano, że po przekroczeniu krytycznego stężenia micelizacji cieczy jonowych w wodzie, następuje stopniowy wzrost stężenia węglowodorów aromatycznych w roztworze micelarnym. Efektywność zjawiska solubilizacji scharakteryzowano poprzez wyznaczenie molowego współczynnika solubilizacji, współczynnika podziału micela/woda oraz liczby cząsteczek solubilizatu przypadających na micelę cieczy jonowej. Molowe współczynniki micelizacji okazały się być znacząco wyższe w porównaniu z innymi jonowymi związkami powierzchniowo czynnymi o zbliżonej długości łańcucha alkilowego. Inkorporacja węglowodorów w miceli skutkuje także wzrostem liczby agregacji układu.

Cytowania

  • 4 7

    CrossRef

  • 4 0

    Web of Science

  • 4 7

    Scopus

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B nr 117, wydanie 18, strony 5653 - 5658,
ISSN: 1520-6106
Język:
angielski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Łuczak J., Jungnickel C., Markiewicz M., Hupka J.: SOLUBILIZATION OF BENZENE, TOLUENE, AND XYLENE (BTX) IN AQUEOUS MICELLAR SOLUTIONS OF AMPHIPHILIC IMIDAZOLIUM IONIC LIQUIDS// JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B. -Vol. 117, iss. 18 (2013), s.5653-5658
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1021/jp3112205
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi