Solvation numbers of manganese(II) and zinc(II) perchlorates in methanol obtained from volumetric and compressibility properties - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Solvation numbers of manganese(II) and zinc(II) perchlorates in methanol obtained from volumetric and compressibility properties

Abstrakt

Zmierzono gęstości roztworów nadchloranów manganu(II) i cynku(II) w metanolu w temperaturach: 283.15, 288.15, 293.15, 298.15, 303.15, 308.15, 313.15 K. Ponadto wyznaczono szybkości rozchodzenia się dźwięku w badanych roztworach w 298.15 K. Uzyskane wielkości pozwoliły na obliczenie pozornych objętości molowych oraz pozornych molowych ściśliwości adiabatycznych elektrolitów w metanolu. Oszacowane wielkości graniczne wykorzystane zostały do obliczenia liczb solwatacji, a ich wartości stały się podstawą do wyjaśnienia sposobu solwatacji badanych jonów w metanolu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS nr 143, strony 95 - 99,
ISSN: 0167-7322
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Wawer J., Krakowiak J., Płaczek A., Grzybkowski W.: Solvation numbers of manganese(II) and zinc(II) perchlorates in methanol obtained from volumetric and compressibility properties// JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS. -Vol. 143, (2008), s.95-99
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 35 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi