Solvation of cobalt(II) ion in N,N-dimethylformamide-methanol mixed solvent: calorimetry and VIS spectroscopy studies - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Solvation of cobalt(II) ion in N,N-dimethylformamide-methanol mixed solvent: calorimetry and VIS spectroscopy studies

Abstrakt

Zmierzono entalpie rozpuszczania trifluorometanosulfonianów Co(II) i Na(I) w mieszaninie N,N-dimetyloformamid(DMF)-metanol(MeOH) w całym zakresie jej składu. Z danych tych wyznaczono entalpie przeniesienia jonu Co(II) i jonu trifluorometanosulfonowego. Wyniki zanalizowano za pomocą teorii solwatacji preferencyjnej. Zmierzono również widma w zakresie widzialnym roztworów jonu Co(II) w mieszaninie DMF-MeOH i zanalizowano je, stosując chemometryczną metodę PLS (partial least-squares method). Na podstawie obu analiz wyznaczono średni skład sfery solwatacyjnej jonu Co(II) w zależności od składu rozpuszczalnika. Otrzymane wyniki wykazały dobrą zgodność między sobą oraz z wynikami badań tego układu za pomocą widm FTIR, przeprowadzonych poprzednio.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
JOURNAL OF SOLUTION CHEMISTRY nr 35, strony 1631 - 1643,
ISSN: 0095-9782
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Szymańska-Cybulska J., Kamieńska-Piotrowicz E.: Solvation of cobalt(II) ion in N,N-dimethylformamide-methanol mixed solvent: calorimetry and VIS spectroscopy studies// JOURNAL OF SOLUTION CHEMISTRY. -Vol. 35., (2006), s.1631-1643
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi