Solvent residue determination in Uncaria Tomentosa Bark by HS-GC technique - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Solvent residue determination in Uncaria Tomentosa Bark by HS-GC technique

Abstrakt

Przedstawiono wyniki oznaczeń pozostałości rozpuszczalników organicznych w preparacie uzyskanym z kory liany U. Tomentosa, wykorzystywanej do produkcji farmaceutyków i dodatków do żywności. 1,1,2-trichloroeten oraz dichlorometan są powszechnie stosowane do usunięcia z kory kilku grup alkaloidów o znanych właściwościach biologicznych, co umożliwia zbadanie pozostałych jej związków. Ilościowe oznaczanie tych rozpuszcalników jest ważne z powodu ich toksyczności i potencjalnie kancerogennych właściwości. Do izolacji analitów zastosowano technikę analizy fazy nadpowierzchniowej (HS) w połączeniu z chromatografią gazową z detektorem wychwytu elektronów (GC-ECD). Analizę ilościową przeprowadzono stosując metodę ekstrakcji wielokrotnej (MHE). We wszystkich badanych próbkach zawartość oznaczanych rozpuszczalników nie przekraczała dopuszczalnych stężeń określonych przez Europejską Farmakopeę.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Wardencki W., Michulec M., Cisowski W., Gleński M., Żbikowska B.: Solvent residue determination in Uncaria Tomentosa Bark by HS-GC technique// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 6 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi