Solving boundary value problems for delay differential equations by a fixed-point method - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Solving boundary value problems for delay differential equations by a fixed-point method

Abstrakt

Ogólne liniowe zagadnienie brzegowe dla nieliniowego układu równań różniczkowych z opóźnieniem jest redukowane do zagadnienia o punkcie stałym odpowiedniego operatora a następnie poszukiwany punkt stały tego operatora jest przybliżany funkcją kawałkami liniową zdefiniowaną poprzez jej wartości w węzłach. Przy odpowiednich założeniach istnienie tego punktu stałego jest równoważne istnieniu tzw. epsilon przybliżonych punktów stałych rozpatrywanego operatora, tj. tych aproksymacji kawałkami liniowych. Ich poszukiwanie sprowadza się do minimalizacji odpowiednio zdefiniowanej funkcji n zmiennych, gdzie n jest liczbą wyżej wspomnianych węzłów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS nr 236, strony 1576 - 1590,
ISSN: 0377-0427
Język:
angielski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Bartoszewski Z.: Solving boundary value problems for delay differential equations by a fixed-point method// JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS. -Vol. 236, nr. Iss. 6 (2011), s.1576-1590
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi