Some adjustment and exploitation problems of the controllable pitch propeller pneumatic and hydraulic control systems - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Some adjustment and exploitation problems of the controllable pitch propeller pneumatic and hydraulic control systems

Abstrakt

W artykule przedstawiono opis awarii układu regulacji pneumatyczno -hydraulicznego okrętowej śruby nastawnej, której skutkiem było uderzenie specjalistycznego statku pożarniczego w pirs paliwowy w Porcie Północnym w Gdańsku. Podjęte przez autora czynności, w tym analizy i komisyjnie przeprowadzony eksperyment, pozwoliły wyjaśnić przyczyny tego zdarzenia oraz ukazać pewne problemy na jakie powinni zwrócić uwagę projektanci i użytkownicy tego typu układów sterowania.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Journal of Polish CIMAC nr 5, strony 1 - 0,
ISSN: 1231-3998
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Dymarski C.: Some adjustment and exploitation problems of the controllable pitch propeller pneumatic and hydraulic control systems// Journal of Polish CIMAC. -Vol. 5., nr. No2 (2010), s.1-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 6 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi