Some advances in environmental analytics and monitoring - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Some advances in environmental analytics and monitoring

Abstrakt

W pracy przedstawiono wkład Katedry Chemii Analitycznej w rozwój analityki środowiskowej i monitoringu, ze szczególnym uwzględnieniem analityki pozostałości leków w próbkach wodnych ( w układzie on-line i off-line), badań nad identyfikacją produktów degradacji organicznych zanieczyszczeń, analizy toksyn w wodach za pomocą techniki HPLC-DAD-MS, wykorzystania dozymetrii pasywnej do izolacji analitów z wody oraz jednoczesnego oznaczania fenoksykwasów i chlorofenoli w próbkach wód naturalnych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Soil and Water Pollution Monitoring, Protection and Remediation. strony 161 - 174
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Kot-Wasik A., Namieśnik J.: Some advances in environmental analytics and monitoring// Soil and Water Pollution Monitoring, Protection and Remediation./ ed. eds: I. Twardowska, H.E. Allen, M.M. Häggblom. Dordrecht: Springer, 2006, s.161-174
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi