Some aspects of the analysis of environmental pollutants in sediments using pressurized liquid extraction and gas chromatography-mass spectrometry - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Some aspects of the analysis of environmental pollutants in sediments using pressurized liquid extraction and gas chromatography-mass spectrometry

Abstrakt

Opisano wyniki badań nowej procedury oznaczania analitów z grupy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych oraz polichlorowanych bifenyli w próbkach osadów dennych. Szczególnie dużo uwagi poświęcono zbadaniu możliwości wykorzystania techniki przyspieszonej ekstrakcji analitów za pomocą rozpuszczalnika na etapie izolacji wzbogacania. Ustalono również warunki oznaczeń końcowych z wykorzystaniem techniki GC-MS.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A nr 957, strony 59 - 67,
ISSN: 0021-9673
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Dąbrowski Ł., Giergielewicz-Możajska H., Biziuk M., Gaca J., Namieśnik J.: Some aspects of the analysis of environmental pollutants in sediments using pressurized liquid extraction and gas chromatography-mass spectrometry// JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A. -Vol. 957., (2002), s.59-67
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi