Some mechatronic solutions for vibration surveillance of mechanical systems idealised discretely - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Some mechatronic solutions for vibration surveillance of mechanical systems idealised discretely

Abstrakt

Celem pracy jest prezentacja wybranych rozwiązań mechatronicznych, których uwzględnienie może poprawić skuteczność procesu nadzorowania drgań modelowanych dyskretnie układów mechanicznych. Proponowane rozwiązania dotyczą sterowania optymalnego przy energetycznym wskaźniku jakości w układzie zredukowanym oraz w układzie hybrydowym, jak również - dopasowania prędkości obrotowej wirujących wałów do optymalnego kąta przesunięcia fazowego. To ostatnie nie wymaga identyfikacji modelu strukturalnego układu drgającego. Zamieszczone rozważania oraz uzyskane rezultaty wykazały uzasadnienie proponowanych rozwiązań mechatronicznych.

Autor (1)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Projektowanie Mechatroniczne : Zagadnienia wybrane strony 72 - 80
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Kaliński K.: Some mechatronic solutions for vibration surveillance of mechanical systems idealised discretely// Projektowanie Mechatroniczne : Zagadnienia wybrane/ ed. pr. zbior. pod red. T. Uhla. Kraków: Zesp. Mechatron. Komit. Bud. Masz. PAN ; Kated. Robotyki i Mechatron. AGH, 2006, s.72-80
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi