Some milestones on the way to a reconfigurable automotive instrument cluster - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Some milestones on the way to a reconfigurable automotive instrument cluster

Abstrakt

Rekonfigurowalne instrumenty (RIC) tworzące centrum informacyjne w samocho-dzie, realizowane są w technice barwnych ciekłokrystalicznych matryc aktyw-nych (AM LCD). Lokalne sterowanie dedykowanym układem mikroprocesorowym za-pewnia bardzo efektywną i elastyczną, z wagi na możliwości adaptacyjne, al-ternatywę dla klasycznych elektromechanicznych zespołów przyrządów wskaźni-ków samochodowych. RIC umożliwiają zwiększenie pasywnego bezpieczeństwa, a-daptowalności do zmiennych warunków otoczenia i możliwości percepcyjnychkierowcy. Systemy RIC zapewniają kierowcy i posażerom optymalny dostęp doinformacji przy zachowaniu standardów bezpieczeństwa i hierarchi jej ważnoś-ci.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Proceedings of SPIE nr 4759, strony 390 - 394,
ISSN: 0277-786X
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Knoll P., Kosmowski B.: Some milestones on the way to a reconfigurable automotive instrument cluster// Proceedings of SPIE. -Vol. 4759., (2002), s.390-394
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi