Some problems of self-excited vibrations of turbine rotors. Part II: Experimental identification of rotordynamic coefficients - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Some problems of self-excited vibrations of turbine rotors. Part II: Experimental identification of rotordynamic coefficients

Abstrakt

Przedstawiono wyniki eksperymentalnego wyznaczania współczynników sił aerodynamicznych generowanych w uszczelnieniu nadbandażowym, które powodują drgania wirników turbinowych. Badania przeprowadzono na powietrznej turbinie modelowej dla różnej częstości obrotów wału i różnego obciążenia turbiny.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka strony 285 - 290,
ISSN: 0137-2661
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Wiśniewski D., Piwowarski M., Kosowski K.: Some problems of self-excited vibrations of turbine rotors. Part II: Experimental identification of rotordynamic coefficients// Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka. -., nr. 905, nr 122 (2002), s.285-290
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 74 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi