Some problems with operation of engines fueled with landfill biogas - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Some problems with operation of engines fueled with landfill biogas

Abstrakt

W referacie przedstawiono wybrane problemy związane z eksploatacją tłokowych silników spalinowych zasilanych biogazem pozyskiwanym z wysypiska śmieci. Biogaz wysypiskowy charakteryzuje się znaczną zmiennością zawartości metanu, co ma istostny wpływ na pracę silników zasilanych tym paliwem. W referacie przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na wysypisku śmieci, w wyniku których zaprezentowano zrówno wielkość zmian zawartości metanu w biogazie, jak również dynamikę tych zmian. W pracy przedstawiono również wpływ zmian w składzie biogazu na pracę tłokowych silników spalinowych. Zaprezentowano również wymagania techniczne, jakie musza spełniać układy sterowania silników, by zapewnić ich poprawną pracę w opisywanych warunkach.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Journal of KONES nr 17, strony 615 - 622,
ISSN: 1231-4005
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Ziółkowski M.: Some problems with operation of engines fueled with landfill biogas// Journal of KONES. -Vol. 17., nr. iss. 4 (2010), s.615-622
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi