Some remarks about numerical conditioning of discrete time Riccati eqations. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Some remarks about numerical conditioning of discrete time Riccati eqations.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
IEE PROCEEDINGS-CONTROL THEORY AND APPLICATIONS nr 150, strony 449 - 456,
ISSN: 1350-2379
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Suchomski P.: Some remarks about numerical conditioning of discrete time Riccati eqations. // IEE PROCEEDINGS-CONTROL THEORY AND APPLICATIONS. -Vol. 150., nr. 5 (2003), s.449-456
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi