Some theoretical models of technical woven fabric and their use in FEM. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Some theoretical models of technical woven fabric and their use in FEM.

Abstrakt

Celem pracy było przedstawienie niektórych typów równań konstytutywnych opisujących zachowanie powłok membranowych używanych do konstrukcji przekryć wiszących. Ocena zastosowanego modelu izotropowego i sieci gęstej w analizie tkanin technicznych. Dokonano porównania wyników uzyskanych własnymi algorytmami metody elementów skończonych z powszechnie dostępnym na rynku programem komercyjnym MARC firmy MSC. Uzyskano dobrą zgodność wyników dla obu podejść.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, SERIA: Budownictwo strony 47 - 54,
ISSN: 0434-0779
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Ambroziak A.: Some theoretical models of technical woven fabric and their use in FEM. // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, SERIA: Budownictwo. -., nr. 1595, z.101 (2003), s.47-54
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi