Spalinowo-hydrauliczny układ napędowy na małym statku rybackim - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Spalinowo-hydrauliczny układ napędowy na małym statku rybackim

Abstrakt

w artykule przedstawiono analizę możliwych wariantów układu napędowego małego statku rybackiego w kontekście bezpieczeństwa, niezawodności oraz wykorzystania przestrzeni, a także zapewnienia dużej dzielności morskiej warunkującej efektywność połowów. W wyniku tej analizy zaproponowano spalinowo-hydrauliczny układ napędowy z podowym pędnikiem azymutalnym. W układzie tym ten jeden silnik spalinowy napędzałby zespół pomp zasilających zarówno pędnik azymutalny, jak również pomocnicze urządzenia siłowni oraz urządzenia połowowe i inne pokładowe.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Hydraulika i Pneumatyka strony 0 - 22,
ISSN: 1505-3954
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Dymarski C., Piatek D.: Spalinowo-hydrauliczny układ napędowy na małym statku rybackim// Hydraulika i Pneumatyka. -., nr. nr 1 (2012), s.0-22
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 95 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi