Spawalność stali o podwyższonej wytrzymałości w warunkach podwodnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Spawalność stali o podwyższonej wytrzymałości w warunkach podwodnych

Abstrakt

W pracy scharakteryzowano problemy spawalności stali o podwyższonej wytrzymałości w środowisku wodnym. Oceniono eksperymentalnie skłonność do tworzenia pęknięć zimnych stali S355J2G3 i S500M spawanych w warunkach mokrych. Stwierdzono, że badane stale cechują się skłonnością do pękania, zaproponowano i zweryfikowano eksperymentalnie przydatność techniki ściegu odpuszczającego jako metody poprawy spawalności SPW

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 22 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Creative Commons: CC-BY otwiera się w nowej karcie

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Spawalnictwa strony 68 - 75,
ISSN: 0033-2364
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Fydrych D., Rogalski G., Łabanowski J.: Spawalność stali o podwyższonej wytrzymałości w warunkach podwodnych// Przegląd Spawalnictwa. -., nr. nr 11 (2011), s.68-75
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 46 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi