Special issue - ECCE-6 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Special issue - ECCE-6

Abstrakt

Wskazano na nadmierną konsumpcję energii i substancji w porównaniu z rzeczywistym zapotrzebowaniem dla życia ludzkiego. Wskazano na skutki nadmiernie intensywnej eksploatacji surowców i zanieczyszczenie środowiska. Wskazano na wybitnie nierównomierny rozkład zużycia energii w świecie. Omówiono straty energii spowodowane emisją metanu z kopalń. Przedyskutowano możliwości i zasadnośc stosowania biopaliw. Omówiono rolę inżynierów chemików w zrównoważonym rozwoju.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
PROCESS SAFETY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION nr 86, strony 313 - 314,
ISSN: 0957-5820
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Kawalec-Pietrenko B.: Special issue - ECCE-6// PROCESS SAFETY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION. -Vol. 86., nr. iss. 5 (2008), s.313-314
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi