Speciation of heavy metals in stabilized sewage sludge according to innovative technology with reed basins application in Denmark - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Speciation of heavy metals in stabilized sewage sludge according to innovative technology with reed basins application in Denmark

Abstrakt

Obecność metali ciężkich w komunalnych osadach ściekowych, obok innych zanieczyszczeń toksycznych i skażeń mikrobiologicznych, stanowi podstawowe kryterium oceny ich przydatności do przyrodniczego wykorzystania. Większość światowych uregulowań prawnych dotyczących dopuszczalnych stężeń metali ciężkich odnosi się do ich całkowitych stężeń. Jednak w celu określenia zachowania metali ciężkich w środowisku przyrodniczym należy oznaczyć połączenia metali ze związkami obecnymi w osadach ściekowych (tzw. specjację). W ostatnich latach pojawiło się wiele procedur analitycznych dotyczących zarówno pojedynczych ekstrakcji jaki i analizy sekwencyjnej. Chociaż metody te są powszechnie stosowane żadna z nich nie uzyskała pełnego uznania w środowisku naukowym. Wyniki otrzymane w wielu stosowanych procedurach są rzadko porównywane, ze względu na istotne różnice wynikające z zastosowanej metody ekstrakcji sekwencyjnej.Celem pracy była ocena mobilności połączeń metali ciężkich w osadach ściekowych stabilizowanych za pomocą innowacyjnej technologii wykorzystującej baseny trzcinowe. Baseny te znajdowały się w Nakskov w Danii. Analizowano osady biologiczne pochodzące z lokalnej oczyszczalni obsługującej 33 000 mieszkańców. Specjację metali ciężkich określono według zmodyfikowanej metody BCR zalecanej przez Boszke (1995).

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES nr 2, strony 116 - 121,
ISSN: 1230-1485
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Kołecka K., Obarska-Pempkowiak H.: Speciation of heavy metals in stabilized sewage sludge according to innovative technology with reed basins application in Denmark// POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES. -Vol. 2, (2010), s.116-121
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi