Specific cutting resistance while sawing of wood - the size effect - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Specific cutting resistance while sawing of wood - the size effect

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki analiz zmian właściwego oporu skrawania, przy zastosowaniu współczesnej mechaniki pękania z uwzględnieniem wiązkości. Analizy wykonano dla procesu przecinania drewna na pilarce ramowej PRW15M drewna jesionu i jesionu modyfikowanego termicznie. Zastosowane podejście pozwala na wyjaśnienie zjawiska wzrostu właściwego powierzchniowego oporu skrawania dla niewielkich grubości warstwy skrawanej jako efektu skali, a nie zmian właściwości materiału obrabianego.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Annals of WULS, Forestry and Wood Technology strony 103 - 107,
ISSN: 1898-5912
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Orłowski K., Ochrymiuk T., Atkins A.: Specific cutting resistance while sawing of wood - the size effect// Annals of WULS, Forestry and Wood Technology. -., nr. nr 72 (2010), s.103-107
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi