Specjacja fizyczna i mobilność analitów z grupy wielopierścieniowychwęglowodorów aromatycznych i polichlorowanych bifenyli na granicy fazosad denny-woda - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Specjacja fizyczna i mobilność analitów z grupy wielopierścieniowychwęglowodorów aromatycznych i polichlorowanych bifenyli na granicy fazosad denny-woda

Abstrakt

W pracy przedstawiono istotne zagadnienia związane z lokalizacją isposobami wiązania zanieczyszczeń w osadach dennych orazkonsekwencjami tego dla opracowywanych metodyk analitycznych orazstanu środowiska. Na podstawie przeprowadzonych badań własnych oraz studiów literaturowych uzyskano następujące efekty:• określono wpływ sposobu dodawania roztworu zawierającego wzorcewewnętrzne do próbek osadów oraz przebieg procesu ekstrakcji na wyniki oznaczeń analitów z grupy WWA i PCB;• uzyskane wyniki zinterpretowano pod kątem składu i budowy osadówdennych;• zbadano proces desorpcji analitów z grupy WWA i PCB z próbekosadów w warunkach modelowych;• na tej podstawie udowodniono, że sposób wiązania analitów ma wpływna skalę procesu desorpcji zanieczyszczeń i ryzyko związane z ichremobilizacją z osadów dennych.Ponadto podjęto próbę wykorzystania gorącej wody jako rozpuszczalnikaw procesie ekstrakcji analitów z grupy WWA i PCB z próbek osadów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 32 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi