Spectral criterion of infinite fatigue life of beams under asymmetric random loads - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Spectral criterion of infinite fatigue life of beams under asymmetric random loads

Abstrakt

Rozpatrywana jest trwałość zmęczeniowa belek poddanych stałym i zmiennym obciążeniom osiowym, giętnym i skrętnym o znanych gęstościach widmowych mocy. Założono, że materiał posiada granicę zmęczenia i jest zgodny z modelem Kelvina-Voigta, oraz że składowe naprężenia są stacjonarne, stacjonarnie skorelowane i różniczkowalne w sensie średniokwadratowym. Zdefiniowano naprężenie równoważne i sformułowano kryterium nieograniczonej trwałości zmęczeniowej. W tym celu zastosowano hipotezę Hubera-Misesa-Hencky´ego, teorię systemów transformacji energii i formułę Goodmana/Soderberga.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Marine Technology Transactions. Technika Morska nr 12, strony 123 - 135,
ISSN: 1230-2341
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Kolenda J.: Spectral criterion of infinite fatigue life of beams under asymmetric random loads// MARINE TECHNOLOGY TRANSACTIONS. -Vol. 12., (2002), s.123-135
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 27 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi