Spectral dependences of photocurrent of the aluminium-nickel phthalocyanine-tetracene-aluminium heterojunction - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Spectral dependences of photocurrent of the aluminium-nickel phthalocyanine-tetracene-aluminium heterojunction

Abstrakt

Analizowano charakterystyki spectralne fotoprądu płynącego przez heterozłącze tetracen-ftalocyjanina niklu. Obserwowany fotoprąd jest prądem dziurowym generowanym w trzech obszarach: w pobliżu obu elektrod Al i międzypowierzchni tetracen-ftalocyjanina niklu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Molecular Physics Reports nr 36, strony 150 - 153,
ISSN: 1505-1250
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Signerski R., Jarosz G., Godlewski J.: Spectral dependences of photocurrent of the aluminium-nickel phthalocyanine-tetracene-aluminium heterojunction// Molecular Physics Reports. -Vol. 36., (2002), s.150-153
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi