Spectrophotometric Investigations of Nitrobenzene Liquid Membrane Oscilator With Hexadecyltrimethylammonium Bromide. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Spectrophotometric Investigations of Nitrobenzene Liquid Membrane Oscilator With Hexadecyltrimethylammonium Bromide.

Abstrakt

Przedstawiono osylacje różnicy potencjału między fazami wodnymi oscylatora z membraną ciekłą zawierającego kationowy surfaktant. Ustalno zmiany stężeń nitrobenzenu i kwasu pikrynowego w czasie procesu metodą spektrafotometryczną. Stwierdzono, że nitrobenzen przechodzi do faz wodnych od początku procesu, zaś anion pikrynowy przechodzi tylko do fazy akceptorowej. W oparciu otrzymane wyniki stwierdzono, że transport składników membrany do faz wodnych nie jest odpowiedzialny za obserwowane obserwacje różnicy potencjału elektrochemicznego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
angielski
Rok wydania:
2004
Opis bibliograficzny:
Szpakowska M., Czaplicka I.: Spectrophotometric Investigations of Nitrobenzene Liquid Membrane Oscilator With Hexadecyltrimethylammonium Bromide.// . -., (2004), s.0-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 58 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi