Spectroscopic studies of sol-gel derived thin film structures for integrated optics - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Spectroscopic studies of sol-gel derived thin film structures for integrated optics

Abstrakt

Przedstawiono wyniki badania struktur cienkowarstwowych wykonywanych dla zastosowań w optyce zintegrowanej z polimerów hybrydowych (np. w postaci ścieżek śwaitłowodów planarnych). Jakość i jednorodność stuktur badano za pomocą mikroskopii ramanowskiej, mikroskopii optycznej i profilometrii światła białego. Wykonano porównanie wyników uzyskanych tymi trzema metodami.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Gnyba M., Kozanecki M., Wierzba P.: Spectroscopic studies of sol-gel derived thin film structures for integrated optics// Molecular and Quantum Acoustics.. -Vol. 26., (2005), s.81-89
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 6 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi