Specyfikacja Systemu IP QoS opartego na architekturze DiffServ - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Specyfikacja Systemu IP QoS opartego na architekturze DiffServ

Abstrakt

Artykuł przedstawia ogólną specyfikację systemu IP QoS (ang. Internet Protocol Quality of Service), który to system jest obecnie implementowany w ramach projektu krajowego "Zarządzanie ruchemw sieciach IP". System ten jest zgodny z architekturą DiffServ (ang. Differentiated Services) i architekturą NGN (Next Generation Networks). W szczególności, artykuł pokrótce omawia architekturęsystemu, oferowane klasy usług w systemie oraz przyjęte założenia odnośnie zasad wymiarowania systemu.

Autorzy

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne strony 966 - 972,
ISSN: 1230-3496
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Burakowski W., Śliwiński J., Tarasiuk H., Bęben A., Krawiec P., Kulas S., Dymarski P., Kaczmarek S., Narloch M., Gut-Mostowy H., Latoszek W., Pyda P., Dalecki T., Niewiadomska-Szynkiewicz E., Arabas P., Rotnicki M., Wiśniewski T.: Specyfikacja Systemu IP QoS opartego na architekturze DiffServ// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. 8-9 (2009), s.966-972
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 25 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi