Specyfikacje geosyntetyków stosowanych w podbudowach nawierzchni drogowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Specyfikacje geosyntetyków stosowanych w podbudowach nawierzchni drogowych

Abstrakt

W ciągu ostatnich lat obserwuje się wzrost zastosowania geosyntetyków w budownictwie, w tym w szczególności w budowie. W podbudowach nawierzchni drogowych geosyntetyki znajdują obecnie zastosowanie w dwóch sytuacjach: do wykonania warstwy separacyjnej lub filtracyjnej między podłożem gruntowym i warstwą podbudowy oraz do wykonania warstwy wzmacniającej podbudowę z kruszywa niezwiązanego spoiwem lub lepiszczem, ułożonej na podłożu o niskiej nośności. W artykule zostały omówione najważniejsze wymagania, jakie musi spełniać geosyntetyk w wymienionych zastosowaniach.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Magazyn Autostrady strony 80 - 83,
ISSN: 1730-0703
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Alenowicz J.: Specyfikacje geosyntetyków stosowanych w podbudowach nawierzchni drogowych// Magazyn Autostrady. -., nr. 3 (2010), s.80-83
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 38 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi