SPEKTROSKOPOWE BADANIA WYŁADOWANIA MIKROFALOWEGO W ŹRÓDLE PLAZMY TYPU KOMORA REZONANSOWA ZASILANA FALOWODOWO - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

SPEKTROSKOPOWE BADANIA WYŁADOWANIA MIKROFALOWEGO W ŹRÓDLE PLAZMY TYPU KOMORA REZONANSOWA ZASILANA FALOWODOWO

Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki spektroskopowych badań wyładowania mikrofalowego (2,45 GHz) pod ciśnieniem atmosferycznym, generowanego w źródle plazmy typu komora rezonansowa. Gazami roboczymi były: argon, azot oraz metan, a także mieszaniny argon/metan oraz azot/metan. Natężenie przepływu gazu roboczego zmieniano w zakresie od 50 do 100 l/min, natomiast moc mikrofal absorbowanych przez wyładowanie wynosiła od 300 do 4000 W. Zmierzone zostały widma z zakresu 300–600 nm. Zmierzone widma emisyjne porównywane były z widmami uzyskanymi przy użyciu programów symulacyjnych w celu wyznaczenia temperatur rotacyjnych i oscylacyjnych jonów azotu N2+ oraz molekuł węgla C2, azotu N2 i cyjanu CN.

Autorzy (5)

 • Zdjęcie użytkownika Bartosz Hrycak

  Bartosz Hrycak

  • Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego PAN w Gdańsku Ośrodek Techniki Plazmowej i Laserowej,
 • Zdjęcie użytkownika Robert Miotk

  Robert Miotk

  • Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego PAN w Gdańsku Ośrodek Techniki Plazmowej i Laserowej,
 • Zdjęcie użytkownika Mariusz Jasiński

  Mariusz Jasiński

  • Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego PAN w Gdańsku Ośrodek Techniki Plazmowej i Laserowej,
 • Zdjęcie użytkownika Mirosław Dors

  Mirosław Dors

  • Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego PAN w Gdańsku Ośrodek Techniki Plazmowej i Laserowej,
 • Zdjęcie użytkownika Jerzy Mizeraczyk

  Jerzy Mizeraczyk

  • Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego PAN w Gdańsku; Akademia Morska w Gdyni Ośrodek Techniki Plazmowej i Laserowej; Wydział Elektryczny

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Scientific Journal of Gdynia Maritime University nr 75, strony 1 - 12,
ISSN: 2657-5841
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Hrycak B., Miotk R., Jasiński M., Dors M., Mizeraczyk J.: SPEKTROSKOPOWE BADANIA WYŁADOWANIA MIKROFALOWEGO W ŹRÓDLE PLAZMY TYPU KOMORA REZONANSOWA ZASILANA FALOWODOWO// Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni. -Vol. 75., nr. 14 (2012), s.1-12
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 49 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi