Społeczeństwo informacyjne a rozwój regionalny - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Społeczeństwo informacyjne a rozwój regionalny

Abstrakt

W rozdziale poruszono problematykę rozwoju gospodarczego, rozwoju regionalnego oraz społeczeństwa informacyjnego. Przeprowadzono analizę prowadzącą do wniosku, że we współczesnych uwarunkowaniach cywilizacyjnych jednym z kluczowych sposobów na osiągnięcie długookresowego, trwałego rozwoju jest tworzenie warunków dla powstania i rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Stanowi ono swoistą bazę i warunek, skuteczności innych działań podejmowanych w skali regionu, kraju czy gospodarki globalnej na rzecz ich rozwoju.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Richert-Kaźmierska A.: Społeczeństwo informacyjne a rozwój regionalny // / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi