Społeczna odpowiedzialność – przełom w zarządzaniu organizacją wymiaru sprawiedliwości - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Społeczna odpowiedzialność – przełom w zarządzaniu organizacją wymiaru sprawiedliwości

Abstrakt

Responsibility Court (RC) to sąd, który jest świadomy swojej roli w społeczeństwie i w otoczeniu instytucjonalnym, oraz sąd, który podejmuje odpowiedzialne działania służące budowaniu jego wartości, społecznej odpowiedzialności i autorytetu. Celem artykułu jest wyjaśnienie, na ile działania propagowane przez biznes w ramach jego społecznej odpowiedzialności mogą być adaptowane przez wymiar sprawiedliwości, a ściślej przez poszczególne sądy. Podstawową metodę badawczą wykorzystaną w opracowaniu stanowią studia literaturowe, natomiast do analizy dobrej praktyki Sąd w otoczeniu społecznym, wykorzystano metodę studium przypadku.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE strony 61 - 69,
ISSN: 1896-656X
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Banasik P.: Społeczna odpowiedzialność – przełom w zarządzaniu organizacją wymiaru sprawiedliwości// KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE. -., nr. 3(36) (2015), s.61-69
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi