Społeczne i ekologiczne aspekty zabudowy hydrotechnicznej rzek - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Społeczne i ekologiczne aspekty zabudowy hydrotechnicznej rzek

Abstrakt

Zagrożenia powodzią i ochrona przed powodzią. Regulacja koryt rzecznych na wodę żeglugową, użytkową i powodziową. Zabudowa kaskadowa rzeki stopniami piętrzącymi. Zapory jako obiekt hydrotechniczny zapewniający prowadzenie kompleksowej gospodarki wodnej rzeki. Społeczne i ekologiczne konsekwencje tworzenia zbiornika retencyjnego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Bednarczyk S.: Społeczne i ekologiczne aspekty zabudowy hydrotechnicznej rzek// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi