Sporothrix schenckii: purification and partial biochemical characterisation of glucosamine-6-phosphate synthase, a potential antifungal target - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sporothrix schenckii: purification and partial biochemical characterisation of glucosamine-6-phosphate synthase, a potential antifungal target

Abstrakt

W artykule opisano izolację i charakterystykę właściwości natywnego enzymu, syntazy GlcN-6-P z komórek dimorficznego grzyba patogennego Sporothrix schenckii. Masę cząsteczkową enzymu natywnego określono na 350 kDa, a enzymu zdenaturowanego na około 79 kDa, co sugeruje homotetrameryczną strukturę białka. Wartość punktu izoelektrycznego wyniosła 6,26; wyznaczono także parametry kinetyczne katalizowanej reakcji. Aktywność enzymu była hamowana przez UDP-GlcNAc, przy czym silniejszy efekt inhibicyjny obserwowano w obecności Glc-6-P. Fosforylacja enzymu przez kinazę białkową stymulowała jego aktywność. Analog glutaminy, FMDP, hamował silniej aktywność enzymu, niż analog stanu przejściowego, ADGP, jednakże drugi z wymienionych związków okazał się silniejszym inhibitorem wzrostu komórek w hodowli zawiesinowej.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Gonzalez-Ibarra J., Milewski S., Villagomez-Castro J., Cano-Canchola C., Lopez-Romero E.: Sporothrix schenckii: purification and partial biochemical characterisation of glucosamine-6-phosphate synthase, a potential antifungal target// Medical Mycology. -Vol. 48, nr. No. 1 (2010), s.110-121
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi