Sposób prognozowania kąta ścinania w strefie skrawania przy przecinaniu drewna - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sposób prognozowania kąta ścinania w strefie skrawania przy przecinaniu drewna

Abstrakt

Przedstawiono nowe podejście do określania kąta ścinania w strefie skrawania z zastosowaniem współczesnej mechaniki pękania. Do rozwiązania nieliniowego równania opisującego wspomniany kąt zastosowano metodę numeryczną (iteracyjną) Newtona-Raphsona. Przedstawiono wyniki obliczeń dla drewna miękkiego (sosna) i twardego (dąb).

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Obróbka Skrawaniem : Współczesne problemy strony 449 - 456
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Orłowski K., Ochrymiuk T.: Sposób prognozowania kąta ścinania w strefie skrawania przy przecinaniu drewna// Obróbka Skrawaniem : Współczesne problemy/ ed. B. Kruszyński. Łódź: Politechnika Łódzka, 2010, s.449-456
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi