Sposoby przykładania obciążenia zmiennego na konstrukcję płytowo-słupową - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sposoby przykładania obciążenia zmiennego na konstrukcję płytowo-słupową

Abstrakt

W pracy przedstawiono analizę porównawczą wybranych metod zadawania obciążenia zmiennego na konstrukcje płytowo-słupową. Przeanalizowano pięć sposobów rozkładu obciążenia na płytę stropową. Wyniki momentów zginających i przemieszczeń w wybranych punktach dla analizowanych przypadków porównywano z wartościami ekstremalnymi obliczonymi na podstawie powierzchni wpływu (Wariant 1). Wykonane obliczenia pozwoliły na wskazanie zalecanej metody rozkładu obciążenia zmiennego na płytę stropową w konstrukcji płyta-słup.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Materiały Budowlane wydanie 1, strony 80 - 82,
ISSN: 0137-2971
Język:
polski
Rok wydania:
2019
Opis bibliograficzny:
Ambroziak A., Grabski M.: Sposoby przykładania obciążenia zmiennego na konstrukcję płytowo-słupową// Materiały Budowlane. -., iss. 1 (2019), s.80-82
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.15199/33.2019.01.15
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 38 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi