Sprawdzanie instalacji niskiego napięcia – przegląd postanowień normy PN-HD 60364-6:2016 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sprawdzanie instalacji niskiego napięcia – przegląd postanowień normy PN-HD 60364-6:2016

Abstrakt

Przedstawiono zasady wykonywania prób i pomiarów w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia. Dokonano przeglądu postanowień normy PN-HD 60364-6:2016-07, dotyczącej sprawdzania instalacji, i zwrócono uwagę na zmiany przez nią wprowadzone.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Biuletyn Techniczno-Informacyjny Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich strony 14 - 21,
ISSN: 2082-7377
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Czapp S., Musiał E.: Sprawdzanie instalacji niskiego napięcia – przegląd postanowień normy PN-HD 60364-6:2016// Biuletyn Techniczno-Informacyjny. -., nr. 2(81) (2018), s.14-21
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 172 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi