Sprawozdanie z badań podczas próbnego obciążenia konstrukcji odciążającej o rozpiętości teoretycznej Lt=19,44 m wbudowanej w km 17,008 linii kolejowej nr 202 Gdańsk-Stargard Szczeciński (tor nr 2) na czas przebudowy przepustu przeprowadzającego rz. Kaczą przez istniejący nasyp kolejowy. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sprawozdanie z badań podczas próbnego obciążenia konstrukcji odciążającej o rozpiętości teoretycznej Lt=19,44 m wbudowanej w km 17,008 linii kolejowej nr 202 Gdańsk-Stargard Szczeciński (tor nr 2) na czas przebudowy przepustu przeprowadzającego rz. Kaczą przez istniejący nasyp kolejowy.

Abstrakt

Obiekt będący przedmiotem niniejszego opracowania to stalowe przęsło wykorzystywane jako mostowa konstrukcja tymczasowa. Składa się z czterech dźwigarów HEB800 o całkowitej długości 20,00 m (jedna para dźwigarów pod każdy tok szynowy). Rozpiętość teoretyczna przęsła wynosi Lt=19,44 m. Dźwigary stężone są dwuteowymi poprzecznicami do których mocowane są szyny toczne. W celu utrzymania ruchu kolejowego podczas przebudowy przepustu przeprowadzającego rzekę Kaczą przez istniejący nasyp kolejowy linii nr 202 Gdańsk-Stargard Szczeciński (km 17+008), wbudowano przedmiotową konstrukcję jako konstrukcję odciążającą w torze nr 2. Opracowanie zawiera rezultaty i wnioski z przeprowadzonych badań podczas próbnego obciążenia konstrukcji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Żółtowski K., Szafrański M., Romaszkiewicz T.: Sprawozdanie z badań podczas próbnego obciążenia konstrukcji odciążającej o rozpiętości teoretycznej Lt=19,44 m wbudowanej w km 17,008 linii kolejowej nr 202 Gdańsk-Stargard Szczeciński (tor nr 2) na czas przebudowy przepustu przeprowadzającego rz. Kaczą przez istniejący nasyp kolejowy.// / ed. Politechnika Gdańska. : , 2012, s.1-11
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 68 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi