Sprzętowa implementacja koprocesora dla zastosowań kryptograficznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sprzętowa implementacja koprocesora dla zastosowań kryptograficznych

Abstrakt

W pracy przedstawiono procedurę implementacji elektronicznej skrzynki podawczej z wykorzystaniem zasobów sprzętowych na płytce FPGA (Filed Programmable Gate Array) typu Virtex 4. Przedstawiono ogólna zasadę działania skrzynki podawczej oraz opisano parametry i właściwości poszczególnych modułów funkcjonalnych systemu tj.: modułu TFTP Trivia File Transfer Protocol), serwera WWW, funkcji skrótu oraz asymetrycznego algorytm kryptograficznego. W wybranym algorytmie kryptograficznym wskazano możliwość wykorzystania szybkiej transformaty Fouriera (Fast Fourier Transform) w celu przyspieszenia obliczen. Ponadto opracowany system kryptograficzny był optymalizowany pod wzgledem uzyskania wydajnej komunikacji miedzymodułowej. Wyniki przeprowadzonych obliczen i badan eksperymentalnych potwierdziły w pełni postawione założenia teoretyczne.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr T. 1, strony 419 - 422,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Piotrowski R., Rząd K.: Sprzętowa implementacja koprocesora dla zastosowań kryptograficznych// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. T. 1., nr. nr 9 (2011), s.419-422
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi