Sprzętowo - programowa analiza obrazu otrzymanego z detektora obiektów ruchomych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sprzętowo - programowa analiza obrazu otrzymanego z detektora obiektów ruchomych

Abstrakt

W artykule przedstawiono budowę wewnętrzną oraz zasadę działania sprzętowo - programowego bloku realizującego analizę danych z obrazowego detektora ruchu. System zrealizowano za pomocą 2 identycznych procesorów 8-bitowych pracujących synchronicznie, jednego 32-bitowego procesora typu BA12 [4] oraz zestawu tablic pamięci. Algorytm analizy obrazu jest dwuetapowy. W pierwszym etapie następuje transformacja geometryczna umoŜliwiająca w przyszłości analizę odlegości, wielkości i prędkości wykrytych obiektów. Drugi etap jest typowym indeksowaniem wykrytych obiektów. System został wykonany praktycznie z wykorzystaniem układu FPGA i potwierdza prawidłowość działania zaproponowanego rozwiązania.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania nr R. 51, strony 119 - 122,
ISSN: 0033-2089
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Pankiewicz B., Wójcikowski M., Żaglewski R.: Sprzętowo - programowa analiza obrazu otrzymanego z detektora obiektów ruchomych// Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania. -Vol. R. 51., nr. nr 2 (2010), s.119-122
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 24 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi