Średnio - i trudnolotne związki organiczne w powietrzu wewnętrznym. Analityka i monitoring = Semivolatile organic compounds in indoor air. Analytics and monitoring - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Średnio - i trudnolotne związki organiczne w powietrzu wewnętrznym. Analityka i monitoring = Semivolatile organic compounds in indoor air. Analytics and monitoring

Abstrakt

Związki organiczne występujące w powietrzu wewnętrznym na różnych poziomach stężeń mogą stanowić poważną przyczynę problemów zdrowotnych mieszkańców i użytkowników pomieszczeń. Bardzo ważnym staje się zagadnienie monitoringu obecności związków organicznych, należących do grupy trwałych zanieczyszczeń organicznych (POP).

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ecological Chemistry and Engineering A - Chemia i Inżynieria Ekologiczna A nr 13, strony 101 - 114,
ISSN: 1898-6188
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Partyka M., Zabiegała B., Namieśnik J.: Średnio - i trudnolotne związki organiczne w powietrzu wewnętrznym. Analityka i monitoring = Semivolatile organic compounds in indoor air. Analytics and monitoring// Ecological Chemistry and Engineering. A. -Vol. 13., nr. nr S1 (2006), s.101-114
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 32 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi