Środki kosmetyczne i higieny osobistej. Problem środowiskowy i wyzwanie analityczne - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Środki kosmetyczne i higieny osobistej. Problem środowiskowy i wyzwanie analityczne

Abstrakt

Do środowiska dostaje się wiele różnych związków organicznych i nieorganicznych w wyniku różnych przejawów działalności człowieka oraz procesów naturalnych. Pozostałości chemicznych produktów pielęgnacyjnych dostają się codziennie ze ściekami do środowiska. Chociaż niektóre z nich mogą być usunięte w procesie oczyszczania ścieków to ich obecność jest ciągle wykrywalna w próbkach pochodzących z różnych elementów środowiska. Grupą związków chemicznych znajdujących się w większości produktów do pielęgnacji ciała są potencjalnie alergizujące substancje zapachowe.Bardzo dużą uwagę poświęca się rozwojowi metod analitycznych umożliwiających oznaczanie substancji zapachowych w wodnych próbkach środowiskowych. Etap przygotowania próbki do analizy jest zawsze dużym wyzwaniem analitycznym i stanowi istotną część każdej procedury analitycznej wykorzystywanej do oznaczania śladowych i ultraśladowych ilości składników szczególnie w przypadku próbek charakteryzujących się złożonym składem matrycy. Ekstrakcja w układzie ciecz - ciecz (LLE) a także ekstrakcja do fazy stałej (SPE) są najczęściej używanymi w procedurach analitycznych próbek ciekłych. Istnieje wiele możliwości przeprowadzenia oznaczeń końcowych pozostałości chemicznych produktów pielęgnacyjnych w próbkach wodnych. Wybór odpowiedniej metody oznaczeń zależy przede wszystkim od badanej grupy związków.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Analityka: Nauka i Praktyka strony 55 - 61,
ISSN: 1509-4650
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Szreniawa-Sztajnert A., Namieśnik J.: Środki kosmetyczne i higieny osobistej. Problem środowiskowy i wyzwanie analityczne// Analityka : nauka i praktyka. -., nr. nr 4 (2012), s.55-61
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 66 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi