Środki poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w miastach. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Środki poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w miastach.

Abstrakt

Diagnoza bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenach zabudowanych.Planowane kierunki działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w miastach w programie GAMBIT 2005.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Transport Miejski i Regionalny strony 65 - 71,
ISSN: 1732-5153
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Budzyński M., Michalski L.: Środki poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w miastach.// Transport Miejski i Regionalny. -., nr. nr 7/8 (2006), s.65-71
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi