Środowisko wspomagające zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach informatycznych. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Środowisko wspomagające zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach informatycznych.

Abstrakt

Artykuł prezentuje środowisko komputerowe wspierające proces zarządzania ryzykiem w przedsięwzięciach informatycznych. We wstępie wprowadzono charakterystykę procesu zarządzania ryzykiem oraz przedstawiono podział tego procesu na poszczególne fazy. Następnie omówiono potrzeby informatycznego wsparcia zarządzania ryzykiem i zaproponowano prototypowe narzędzie – system Risk Guide. Opisano zakres oferowanego wsparcia i wbudowaną w system bazę wiedzy.Ponadto szczegółowo zaprezentowano wykorzystanie narzędzia w procesie oceny ryzyka. W kolejnym rozdziale omówiono rozwiązania technologiczne i architekturę narzędzia oraz przedstawiono niektóre zastosowane koncepcje projektowe.Przedstawiono również wyniki eksperymentów walidacyjnych przeprowadzonych w środowisku akademickim oraz we współpracy z firmami produkującymi oprogramowanie, a także plany dalszych badań i rozbudowy systemu Risk Guide.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr 1, strony 535 - 544,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Miler J., Górski J.: Środowisko wspomagające zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach informatycznych.// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. 1., nr. 2 (2003), s.535-544
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 3 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi