Środowiskowe aspekty wdrażania koncepcji lean manufacturing - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Środowiskowe aspekty wdrażania koncepcji lean manufacturing

Abstrakt

Z uwagi na rosnące zainteresowanie tematyką nowoczesnego i niskokosztowego zarządzania środowiskowego w artykule przedstawiono główne obszary wykorzystania narzędzi Lean Manufacturing w procesie doskonalenia zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwach produkcyjnym. Zdefiniowano pojęcie aspektu środowiskowego w ujęciu wymagań normy ISO14001. Opisano budowę środowiskowej wartości dodanej Lean Manufacturing. Podjęto próbę udowodnienia pozytywnego oddziaływania narzędzi Lean Manufacturing na zarządzanie środowiskowe. Artykuł stanowi rekomendację stosowania narzędzi Lean Manufacturing w procesie doskonalenia efektów działalności środowiskowej przedsiębiorstw produkcyjnych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji strony 169 - 176
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Wirkus M., Chmielarz A.: Środowiskowe aspekty wdrażania koncepcji lean manufacturing// Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji/ ed. pod red. R. Knosala. Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2012, s.169-176
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 122 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi