Środowiskowy dym tytoniowy - skład, oddziaływanie na organizm, problemy analityczne = Environmental tobacco smoke - chemical constituents, impact on human health, analytical problems - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Środowiskowy dym tytoniowy - skład, oddziaływanie na organizm, problemy analityczne = Environmental tobacco smoke - chemical constituents, impact on human health, analytical problems

Abstrakt

Palenie tytoniu jest przyczyną znacznego zanieczyszczenia powietrza wewnętrznego różnego typu pomieszczeń. Wiele związków chemicznych wydzielających się wraz z głównym i bocznym strumieniem dymu papierosowego wykazuje charakter rakotwórczy, a także wywołuje skutki toksyczne odległe w czasie. Różny stopień narażenia na szkodliwe składniki środowiskowego dymu tytoniowego obserwuje się zarówno u aktywnych, jak i biernych palaczy. Przedstawiono przegląd informacji dotyczących technik pobierania i przechowywania próbek włosów oraz płynów biologicznych człowieka (mocz, krew, osocze krwi, surowica krwi, ślina, mleko karmiącej matki), jak również stosowanych procedur oznaczania końcowego biomarkerów ekspozycji w tychże próbkach.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ecological Chemistry and Engineering A - Chemia i Inżynieria Ekologiczna A nr 13, strony 229 - 249,
ISSN: 1898-6188
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Demkowska I., Polkowska Ż., Namieśnik J.: Środowiskowy dym tytoniowy - skład, oddziaływanie na organizm, problemy analityczne = Environmental tobacco smoke - chemical constituents, impact on human health, analytical problems// Ecological Chemistry and Engineering. A. -Vol. 13., nr. nr S2 (2006), s.229-249
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 32 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi