Stability of an Innovative Cold-Formed GEB Section - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Stability of an Innovative Cold-Formed GEB Section

Abstrakt

This paper is focused on the numerical analysis and experimental test of stability of the cold-formed profile with an innovative GEB cross-section. For the shell model of the axially compressed member, the linear buckling analysis and the nonlinear static analysis were carried out. In the numerical research, the buckling load and the limit load for variable section heights were obtained. Some of the results were compared with the GEB member

Agnieszka Łukowicz, Marcin Krajewski. (2017). Stability of an Innovative Cold-Formed GEB Section, 65(1), 45-51.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Engineering Transactions nr 65, strony 45 - 51,
ISSN: 0867-888X
Język:
angielski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Łukowicz A., Krajewski M.: Stability of an Innovative Cold-Formed GEB Section// Engineering Transactions. -Vol. 65., nr. 1 (2017), s.45-51

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi