Stability of delay induced oscillations in gene expression of Hes1 protein model - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Stability of delay induced oscillations in gene expression of Hes1 protein model

Abstrakt

W pracy prezentowana jest matematyczna analiza modelu ekspresji genu białka Hes1. Rozważamy układ równań z dwoma opóźnieniami - w produkcji białka Hes1 oraz jego mRNA. Dowodzimy istnienia i jednoznaczności oraz nieujemności rozwiązań. Pokazujemy istnienie dokładnie jednego dodatniego stanu stacjonarnego. Wykazujemy, że stabilność stanu stacjonarnego zależy od sumy opóźnień. Podajemy warunek dostateczny na wystąpienie bifurkacji Hopfa.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
NONLINEAR ANALYSIS-REAL WORLD APPLICATIONS nr 13, strony 2227 - 22395,
ISSN: 1468-1218
Język:
angielski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Bodnar M., Bartłomiejczyk A.: Stability of delay induced oscillations in gene expression of Hes1 protein model// NONLINEAR ANALYSIS-REAL WORLD APPLICATIONS. -Vol. 13, nr. iss. 5 (2012), s.2227-22395
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi